fbpx
Poniedziałek - Piątek - 9:00 - 20:00, Sobota - 8:30 - 14:00, Niedziela - Zamknięte

Serwis internetowy dostępny pod adresem: www.rehability.pl (dalej „Serwis”) w trosce o najwyższy poziom świadczonych usług, w szczególności w celu optymalizacji treści w nim dostępnych, dostosowania ich do preferencji użytkowników, jak również dla celów reklamowych i statystycznych wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), które pozwalają na zapamiętanie wybranych informacji o jego użytkownikach.
Pliki te stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, wysyłane przez strony internetowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach końcowych (np. komputerach, tabletach lub telefonach) przez przeglądarkę www.

Serwis pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

1. poprzez informacje dobrowolnie podane przez użytkownika w formularzach;
2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”);

Informacje zawarte w formularzach

1. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika w formularzach kontaktowych.
2. Administratorem danych osobowych użytkownika, czyli podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jest ALEKSANDRA KŁAK -DZIEMIAN REHABILIY. z siedzibą w Warszawie przy ul. Arkuszowej 39 , NIP:1181913554,
3. Dane osobowe użytkownika pozyskane zostały w trakcie bieżącej współpracy lub komunikacji – tj. bezpośrednio od Państwa przy zawarciu umowy o świadczenie usług, przy prowadzeniu naszej działalności społecznej lub statutowej, przy sporządzaniu list subskrypcyjnych.
4. Dane osobowe przetwarzane są przez Serwis w celu uzyskania informacji o zakresie świadczonych usług, realizacji zawartych z umów, bądź wynikają bezpośrednio z obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe są również przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Serwisu, którym jest: o prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług, towarów lub usług bądź towarów osób trzecich; o kontaktowanie się w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą przez e-mail oraz telefon; o windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych; o prowadzenie analiz statystycznych; o przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez obowiązków wynikających z przepisów prawa).

1. Serwis zapewnia spełnienie wszelkich praw wynikających z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych osobowych, prawa ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Serwis jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
2. Informacje podane w formularzach mogą zostać udostępnione podmiotom wspierającym bądź pośredniczącym w świadczeniu usług, realizacji zawartych umów, a także organom publicznym w związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub orzeczenia sądu.
3. Dane osobowe przechowywane są przez okres obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach: o dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, o wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, o zapobiegania nadużyciom i oszustwom, o statystycznych i archiwizacyjnych, Dane osobowe przechowywane są dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

1. Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, w szczególności Decyzję Wykonawczą Komisji (UE) nr 2016/1250 przyjęta na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności (Privacy Shield) UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 4176).
2. Serwis nie przetwarzania Państwa danych osobowych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).
3. Przetwarzane dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady UE 2016/679 z dnia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Serwis zapewnia kompleksowe środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu informacji podanych przez użytkownika , przez osoby nieuprawnione.

Gdzie nas znaleźć?

Adres
Arkuszowa 39, 01-934 Warszawa (Bielany)
Tel.: 507 162 740
kontakt@rehability.pl

Polityka prywatności